> Play video

Barabanova — Залізниця

Director — Volodymyr Shpak
DOP — Olexander Grebennikov
Producers — Olexander Ilyashenko, Mykhailo Samosud