ประตูม้วนประตูเหล็ก

ประตูม้วนประตูเหล็ก

ขนาดใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนจุดเด่นพร้อมกับข้อเสียหายของประตูม้วนซ่อมประตูม้วนวงจรต่างๆ

สัดส่วนใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนจุดเด่นกับจุดบกพร่องของประตูม้วนประตูเหล็กระบบต่างๆอันที่ 1 ใบระตูม้วนเลขหมาย 23 หนา 0.45 มม. ความหนักเบา/ตารางเมตร 7 โล

สัดส่วนใบประตูม้วนประตูเหล็กข้อดีพร้อมทั้งข้อบกพร่องของประตูม้วนซ่อมประตูม้วนระบบต่างๆอย่างที่ 2 ใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนเบอร์ 22 หนา 0.65 ความหนักเบา/ตารางเมตร 9 โล

สัดส่วนใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนจุดแข็งและจุดอ่อนของประตูม้วนซ่อมประตูม้วนรูปแบบต่างๆสิ่งที่ 3 ใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนเบอร์ 20 หนา 0.75 ความหนักเบา/ตารางเมตร 11 กิโลกรัม

ขนาดใบประตูม้วนประตูเหล็กข้อดีและข้อผิดพลาดของประตูม้วนประตูเหล็กระบบต่างๆข้อที่ 4 ใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนนัมเบอร์ 18 หนา 0.9 ความหนักเบา/ตารางเมตร 13 กิโลกรัม

สัดส่วนใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนจุดดีและข้อบกพร่องของประตูม้วนซ่อมประตูม้วนรูปแบบต่างๆสิ่งที่ 5 ใบประตูม้วนประตูเหล็กหมายเลข 16 หนา 1.2 น้ำหนัก/ตารางเมตร 18 กิโลกรัมประตูม้วนซ่อมประตูม้วนระบบไฟฟ้า

ขนาดใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนจุดแข็งพร้อมกับข้อบกพร่องของประตูม้วนประตูเหล็กระบบต่างๆประการที่ 1 สามารถตั้งง่าย

ขนาดใบประตูม้วนประตูเหล็กจุดแข็งพร้อมทั้งข้อเสียของประตูม้วนซ่อมประตูม้วนวงจรต่างๆอันที่ 2 สามารถต่อพวงกับเครื่องมือเสริมได้หลากหลายอย่าง

ขนาดใบประตูม้วนประตูเหล็กจุดดีกับข้อด้อยของประตูม้วนซ่อมประตูม้วนระบบต่างๆสิ่งที่ 3 มีโซ่ฉุกเฉินใช้งานในช่วงตอนไฟดับ หรือว่า เปิด-ปิด ประตูโดยใช้ชุดไฟสำรอง

สัดส่วนใบประตูม้วนประตูเหล็กจุดแข็งพร้อมกับข้อตำหนิของประตูม้วนซ่อมประตูม้วนรูปแบบต่างๆสิ่งที่ 4 เครื่องไม้เครื่องมือ อิเล็กโทรนิค จำต้องมีการซ่อมบำรุงอะไหล่มีวางขายแค่เพียงบางบริษัทฯ

สัดส่วนใบประตูม้วนประตูเหล็กจุดดีพร้อมทั้งสิ่งบกพร่องของประตูม้วนประตูเหล็กวงจรต่างๆสิ่งที่ 5 ในการเปิด-ปิด ทุกหนจำเป็นต้องระวังสิ่งกีดกั้นของทางลงประตูประตูม้วนประตูเหล็กระบบรอกโซ่

สัดส่วนใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนจุดดีพร้อมกับข้อผิดพลาดของประตูม้วนประตูเหล็กรูปแบบต่างๆอันที่ 1 ติดตั้งสบายโดยไม่จำเป็นจะต้องเดินสายไฟ

สัดส่วนใบประตูม้วนประตูเหล็กจุดเด่นพร้อมกับข้อตำหนิของประตูม้วนซ่อมประตูม้วนรูปแบบต่างๆอย่างที่ 2 ผู้บริโภคสามารถดูสิ่งกีดขวางได้ตลอดเวลาในระหว่างประตูม้วนซ่อมประตูม้วนเลื่อนลง

สัดส่วนใบประตูม้วนประตูเหล็กจุดเด่นพร้อมกับจุดด้อยของประตูม้วนซ่อมประตูม้วนรูปแบบต่างๆประการที่ 3 ประตูม้วนซ่อมประตูม้วนเมื่อใช้งานได้ในระยะ2-5 จำต้องมีการตั้งสปริงใหม่

สัดส่วนใบประตูม้วนซ่อมประตูม้วนจุดแข็งกับข้อตำหนิของประตูม้วนซ่อมประตูม้วนระบบต่างๆประการที่ 4 ประตูม้วนประตูเหล็กเลื่อนขึ้น-ลงได้นานกว่าวงจรอื่น
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.